Gratis forsendelse fra 2.500 DKK

Upclimber forlænger vores tid i branchen

Med et løfteværktøj og varieret tilbehør kan en enkelt person montere et tungt vindue uden belastende løft. Forhandleren, Nordic Tech Tools, har selv været med til at udvikle Upclimber, som også skal hjælpe andre håndværkere med at undgå nedslidning og arbejdsskader

Mellem tre og fire ton om dagen. Det er den samlede vægt, som Morten Heide nemt kan komme op på at håndtere, når han er på arbejde; enten som selvstændig entreprenør i Movh Enterprise eller som del af det firemands sjak, der samarbejder om montering og renovering af vinduer i større ejendomme.

I sjakket er Morten Heides rolle at tilrettelægge og klargøre opgaverne – og dermed vinduerne – til tømrerne, som står for selve monteringen. Og derfor er han særligt glad for vinduesløfteren Upclimber, som er blevet en uundværlig ‘femtemand’ på holdet – ikke mindst til opgaver på svært tilgængelige steder.

– Den forlænger jo simpelthen muligheden for at holde længere i en branche som vores, siger Morten Heide.

Nye krav har betydet tungere vinduer

Selve vinduesløfteren består af en batteridrevet aluminiumskasse udstyret med pivot arm, pumpedrevne sugekopper eller gafler, der styres fra de monterede håndtag eller fra en fjernbetjening.

En otte meter lang nylonwire ender i en krog, som vinduesmontøren skal fæstne på et højere punkt, for eksempel en overliggende stilladsskinne, en altan eller en JIB, som er en L-formet støttestang, der kan fastgøres enten lodret eller vandret på væg eller et udhæng. Med udstyret kan montøren placere vinduet med bunden først. Det giver stor stabilitet og præcision i monteringen.

Med de øgede energikrav, bliver vinduer stadigt tungere. Men med løfteværktøj kan montering ofte klares af en medarbejder.

Upclimber er CE-mærket og kan løfte 130 kg, og den har lettet arbejdet for bl.a. Morten Heide i takt med, at opgaverne med vinduesmontage er blevet stadigt mere belastende.

Med de nye krav om 3-lags energiruder i nybyggeri er vinduer jo generelt blevet tungere, og mange private husbyggere vil gerne have store vinduespartier for at få så meget lys som muligt ind i boligen, siger han, og fortsætter:

– Vinduesløfteren giver i sig selv den fordel, at man bliver sparet for virkeligt mange, tunge løft, og alt tilbehøret gør det muligt for os at komme til på steder, hvor det før var svært. Hvis vi arbejder på asfalteret vej eller fortov, bruger vi normalt en bomlift til at løfte vinduerne med, men det kan vi af gode grunde ikke i for
eksempel trappeopgange eller i villahaver, hvor liften sandsynligvis vil komme i karambolage med et staudebed. Her er den lette JIB lige til at tage under armen og sætte op, hvis vi ikke i stedet monterer en skinne med løbekat under udhænget.

Udover at Upclimber sparer os for en masse tunge løft, gør den det muligt for en enkelt person at klare mange vinduesmonteringer, der ellers kræver to medarbejdere. Så den sparer også mestrene penge.

Svært at overholde reglerne

Det var i første omgang et konkret ønske om at forbedre arbejdsforholdene, der fik direktør i Nordic Tech Tools i Glostrup, Jonas Uffe Møllenborg, til at gå ind i udviklingsprojektet med vinduesløfteren for syv ar siden.

– I mit daværende entreprenørfirma arbejdede vi især med mange, store vinduer projekter, og vi måtte tit se i øjnene, at det simpelthen var svært for os at overholde reglerne fra Arbejdstilsynet. Det var jo ikke i orden, slet ikke overfor vores folk. Samtidigt blev jeg kontaktet af et udviklingsfirma, som gik med de samme tanker, og da vi fik en donation fra den daværende Forebyggelsesfond, etablerede vi sammen med to andre entreprenørfirmaer en projektgruppe, som i de kommende år udviklede Upclimber, fortæller Jonas Uffe Møllenborg.

Jonas Uffe Møllenborg har selv været med til at udvikle Upclimber og sælger nu løfteren med en række forskelligt tilbehør i sit firma, Nordic Tech Tools ApS.

I dag driver han Nordic Tech Tools, som forhandler løfteværktøjet og en stigende mængde tilbehør, der løbende bliver udviklet, så det også kan bruges af andre håndværkere – fra glarmestre til murere. En af de faste kunder er Morten Heide, som gennem årene har været med på et af de montagehold, der har testet
Upclimber lige fra den første prototype.

Han siger om udviklingen:
– Jeg mener, at sådan et løfteværktøj er helt uvurderligt for både vinduesmontører og andre mindre håndværksvirksomheder. Før i tiden løftede en murer rask væk rundt på 50 kilos sække med cement hver dag, men det har jo også haft sin pris. De unge håndværkere vil ikke slide sig op på den måde, og heldigvis bliver arbejdsmiljøreglerne også skærpet. Så jeg tror faktisk, at Arbejdstilsynet på længere sigt vil komme til at pålægge virksomheder at bruge udstyr som Upclimber.

Artikel fra BygTek, Mester & Svend

Upclimber

Løfter op til 130 kg. F.eks. vindueselementer for tømrere, tegloverlæggere for murere og glas for glarmestre.
Forhandles sammen et bred udvalg af tilbehør af Nordic Tech Tools Aps i Glostrup.